İK Politikalarımız

Altınay; teknolojiyi kullanan değil, üreten ve geleceğin teknolojik gereksinimlerine yön veren bir şirket olma misyonuyla hareket etmektedir. Altınay’ın “İK Politikası” aşağıdaki temel değerlerle şekillenmektedir:
  • Ekip ÇalışmasıDoğru bir ekip çalışmasının başarıyı arttıracağı inancından hareketle farklı bakış açılarına saygılı ve etkili zaman kullanımına öncelik verilmektedir.
  • Kalite SürekliliğiOrtaya konan ürün ve hizmetlerdeki kalitelinin müşteri nezdinde de memnuniyet sağlaması, her daim daha nitelikli projelere imza atılması adına gerçekleştirilen çalışmaların devamlılığını elzem hale getirmektedir.
  • Sürdürülebilir GelişimAltınay, müşterileri için yenilikçi teknolojilerle daha verimli sistemler geliştirebilmek adına 2018 yılında kurduğu AR-GE Merkezi ile sürdürülebilir gelişimi öncelemektedir
  • Müşteri OdaklılıkMüşteriyi merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda her daim onların beklentilerini karşılamak ve sunulan kaliteli hizmeti, taahhüt edilen zamanda müşteriyle buluşturmak kurum kültürü olarak benimsenmektedir.