İnsansız Sistemler

02.UnmannedSystems0UGV
r4
02
02.UnmannedSystems
01.MotionSystemsRobots

İnsansız sistemler askeri ve sivil uygulamalarda sıkıcı ya da tehlikeli görevlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gözetleme, keşif, patlayıcı madde imha (EOD), yangın söndürme, paket taşıma hatta hassas tarım işlemleri uzaktan kumandalı veya otonom insansız sistemler tarafından yapılabilmektedir.

Elektro-mekanik sistem tasarımı, yazılım geliştirme ve kontrolü alanlarında çok disiplinli mühendislik know-how’ını birleştiren ALTINAY mühendisleri müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için insansız sistemler geliştirmektedir.

ALTINAY İnsansız Sistemler:

• İnsansız Kara Araçları
• İnsansız Hava Araçları

ALTINAY İnsansız Sistemler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız: www.ALTINAY-advanced.com