Altınay’da Çalışmak

Kariyer Gelişimi ve Eğitim

ALTINAY olarak yetenekli çalışanları bünyemize katmaya çalışıyor, sahip oldukları yeteneklere değer veriyor ve yeteneklerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri  ortamlarda çalışmalarına olanak tanıyoruz.

Yeni mezunlar, deneyimli profesyoneller için teknik teorik ve işbaşı eğitimler düzenliyor ve bu eğitimlerle bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışıyoruz.  Şirket içi eğitimlerin yanısıra şirket dışı eğitimlerle de çalışanlarımızı destekliyoruz.

Yetkinlik gelişimlerine olanak sağlayan kişisel gelişim eğitimleri ve yabancı dil destek kurslarıyla da çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

ALTINAY teknik ve profesyonel gelişim açısından çalışanlarına kazandırdığı teknik bilgi ve saha çalışma ortamı deneyimiyle okul olma özelliğine sahiptir. ALTINAY çalışanları gerek teknik bilgi gerekse işbaşı eğitim, çok çeşitli projede çalışma imkanı ve saha deneyimiyle çalışanlarının yeteneklerini geliştirir ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlar.

Kültürümüz

Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ve geleceğin teknolojik gereksinimlerine yön veren bir şirket olmak misyonuyla hareket eden ALTINAY aşağıdaki temel değerleri benimsiyor.

  • Ekip Çalışması
  • Kalite Sürekliliği
  • Sürekli Gelişim
  • Müşteri Odaklılık
  • Bilgi Paylaşımı

Staj

Öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve deneyim kazanmaları için Şirketimiz yaz aylarında üniversite, kış aylarında meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sunar.

Stajyer seçiminde  eğitim ve nitelikleri staj için uygun olan 4 yıllık üniversite öğrencilerinin en az 3. sınıfta, meslek yüksekokulu öğrencilerinin ise 2. sınıfta olmaları şartını arıyoruz.

Stajınızı ALTINAY’da yapmak için  Nisan ayının ilk haftası içinde özgeçmişinizi ik@altinay.com adresine gönderebilirsiniz.